GNTM: בחר בגרמניה? S הדף הבא!

תמונות: גרמניה? S הדף הבא

לבסוף הגיע הזמן: במשך חודשים, התבוננו זה בזה מהמופע להראות ולהשתעשע, תהינו, נרגשים, מרוצים וזועמים. מלבד העובדה שאנו רואים את המועמדים המבטיחים ביותר ללכת, גרמניה הבאה של דגם Top 2009 הוכרז ביום חמישי. שלושה מועמדים הושארו מאחור, כולם רחוקים מלהביא תכונות טופמודל, אבל מי עדיין יהיה מנופף אחד או שניים עבודות פרסום משתלם. שרה Nuru (19) היה לפני מנדי בורק (18) ואת מארי נאסמן (20) בסופו של דבר. נכון? או האם היית בוחר נערה אחרת כמודל עליון? הצבע!Ich war beim GNTM CASTING 2020 ????So ist es wirklich! ????BIN ICH WEITER? ???????? (סֶפּטֶמבֶּר 2021).מודל עליון, אני כוכב? תני לי לצאת מכאן, גרמניה הבא של המודל העליון, שרה Nuru, גרמניה, גרמניה הבא של המודל העליון, סטיילינג, נראה, אופנה, אופנה, מודל, היידי קלום