פסטיבל הסרטים הנייד

הסרטים הזוכים:

הסרט הטוב ביותר: Antje Brameyer "הקוביות הראשונות Vid"

צפה בסרט הזה

פרס הבמאי והקהל הטוב ביותר: יורג פריטשה "עישון יכול להיות קטלני"

צפה בסרט הזה

הרעיון המקורי ביותר: דניאל לנסקי "מקלחות ביום המרכבות"

צפה בסרט הזהציון לשבח של חבר המושבעים: אלכסנדר האלוהי "לטוס רובין לטוס"

צפה בסרט הזה

ציון לשבח של חבר המושבעים: יואכים שאפר "נסיעה לשום מקום"

צפה בסרט הזה

So-Low Haifa 2018 (אוגוסט 2022).שרלוט רושה, קולנוע, פסטיבל הסרטים הניידים, נייד