Crispr: האם התינוק מהונדס גנטית בקרוב להפוך למציאות?

צוות המחקר מסיר את המחלה התורשתית מעוברים

חוקרים מארה"ב הצליחו לראשונה לתקן פגם גנטי בעוברים אנושיים בשיטת Crispr החדשה. המום הגנטי היה עיבוי לבבי תורשתי, אשר נחתך באמצעות טכנולוגיית Crispr, כך הביציות מופרות באופן מלאכותי פיתחו בדרך כלל במעבדה. העוברים חסרים בסופו של דבר רק אחד? אמא שנושאת אותה משם. עד כה, עם זאת, המומחים לא הלכו. הם הרסו את העוברים כמה ימים לאחר החקירה, הם מסבירים במגזין "טבע".

איך זה עובד? הצוות של Shoukkrath Mitalipov מאוניברסיטת פורטלנד אורגון למדע ובריאות נתן זרע לאדם עם פגם גנטי בביצים. בנסיבות רגילות, הפגם הגנטי היה ממוקם בכמחצית מהעוברים, והחצי האחר לא היה נושא אותו בעצמו. על ידי הוספת חומר אחד נוסף (Crispr) לתא ביצה, אשר הסיר את השגיאה המדויקת, הסיכויים של עוברי בריא גדל רק תחת שלושה רבעים. כפי שמציין מיטליפוב, אף חלק אחר של הגנום לא נפגע.האם התינוק התינוק מגיע?

ההליך שבו השתמשו החוקרים יכול יום אחד למנוע אלפי מחלות תורשתיות, צוות Mitalipov בטוח. מה שנשמע מבטיח לעצמו, פוגש הד משותף. האתיקאים מבקרים את ההתערבות בגנום האנושי, מהנדסים גנטיים חוגגים את ההתקדמות. האם ניתן לחתוך את החומר הגנטי לפני הלידה באופן שמתאים לאנשי רפואה או להורים? והאם החקירה רצינית, כי אולי לא תוכל לשמור על הבטחת הישועה? כך או כך, בני האדם מעורבים באופן קיצוני באבולוציה.

"אם תשנה עובר, ואז תעביר את השינוי הזה לדורות, יש סיבות טובות מאוד להתערבות:" זה יכול להיות רק המוצא האחרון ", אומרת היידי לדפורד. בגרמניה ניסיונות כאלה אסורים עד כה, בארצות הברית לא ניתן לבצע עוברים מניפולציה גנטית. לפחות לא עדיין.NYSTV - Transhumanism and the Genetic Manipulation of Humanity w Timothy Alberino - Multi Language (יולי 2024).פגם גנטי, עובר, מחלה תורשתית, גנטיקה, ארה"ב, הנדסה גנטית