קייטי מחיר: אין מזל באהבה

מודל קייטי מחיר (40) כמובן אין את זה קל. כפי שדווח על ידי "מראה מקוון", השמועות כי היא תפגוש שוב עם אלכס לשעבר שלה אדרסון הוא כלום. השניים נפרדו לאחרונה.

דובר אישר את הדו"ח כי המודל לשעבר היה יחיד. בסוף ספטמבר, נאמר כי 40 בן לכאורה הלך למרפאת הנסיגה. המחיר מדווח על הפרעת דחק פוסט טראומטית כפי שדווחה על ידי השמש.

IMMIGRANTS! Feat. Donald Trump & Tony Abbott [RAP NEWS 34] (יולי 2024).קייטי פרייס, דגם, קייטי פרייס, רווקה